Martin Kubaň popadl rýč a lopatu a ujal se kopání potřebné díry. Lucie Vávrová a Alena Jandová zas začaly se zdobením máje i věnce.

„U nás ve vsi stavíme májku po staru. Bez moderní techniky, pomocí dřevěných bidel. Vždycky se nám ji podařilo postavit. K tomu ale potřebujete minimálně osm lidí na zvedání, jednoho na píchání háku a jednoho, co upravuje díru,“ říká další účastník Jan Pitra.

To už kluci snášeli na náves potřebný materiál – bidla, háky, řetězy.

„Jednou se stalo, že celý den strašně pršelo a my seděli v hospodě a čekali, až přestane, abychom mohli májku postavit. Prostě to nešlo. Nakonec se stavěla asi v deset hodin večer při baterkách. To bylo hodně zlý,“ vzpomíná Kubaň.

Kolem devatenácté hodiny bylo ve Zborovech už všechno přichystáno ke stavění. Začali se scházet chlapi ze vsi i diváci.

„Tak jdem na to,“ zaveleli si hasiči a každý se chopil májky, kterou bylo potřeba donést k díře a pomocí bidel a provazů zvedat. Na celou akci jim stačilo dvacet minut.

„Musí se pomalu a bezpečně,“ tvrdí Staněk.

Když už májka stála, byl čas na to dovalit sud a rozdělat oheň.

Zatímco ve Zborovech se stavělo ručně, v Břežanech na to měli moderní techniku. „Mechanická ruka je záruka,“ směje se starosta Břežan Pavel Benedikt.

V Újezdě u Plánice májku postavili také bez problémů růčně. Tam se tradičně sešli hasiči na návsi poblíž hostince. Do příprav se zapojili kluci i holky.

„Myslím si, že to u nás funguje. Když je třeba, dokážeme vzít všichni za jeden provaz a něco pro společnou věc udělat,“ tvrdí Vladimír Kábrt z Újezda. Když se podařilo májku kolem půl sedmé večer vztyčit, na řadu přišla příprava vatry, na kterou se umístila slaměná čarodějnice. „Je to už taková místní tradice,“ pokračuje další účastník příprav Karel Petr. V Újezdu u Plánice hlídání májky nenarušil ani déšť s bouřkou.

„Májka stála před hospodou, a tak jsme se měli kam schovat,“ pokračuje Kábrt.

Průtrž mračen, kroupy a bouřka však radost z posledního dubnového dne pokazily na mnohých dalších místech regionu. Přesto 1. května ráno bylo živo třeba u májek v Kokšíně i Dehtíně. Tam totiž na mokrou variantu byli řádně připraveni.

Stavění máje i pálení čarodějnic proběhlo na Klatovsku bez úrazů i dalších problémů a komplikací.