Představila se tam Jarka Papežová, která se od mládí věnuje výtvarnému umění – maluje olejem, akrylem, vyzná se v knihařství, dělá výrobky z keramiky, květinové vazby a podobně. Další byla Pavla Lankusová, kterou zaujala především dokumentární černobílá fotografie. Třetí byla známá perníkářka Radka Grösslová a poslední Petra Johansson, která se zabývá ruční výrobou šperků.