"Tato akce bude finančně nejnáročnější. Naše vodárna má za sebou více než čtvrt století práce s dodávkou vody do vodovodního řadu. Téměř vše je původní, od nasávacích potrubí, které již velmi zkorodovala, až po výtlačná čerpadla a rozvod elektřiny. Náklady na obnovu dosáhnou téměř jednoho milionu korun. Část finančních prostředků se budeme snažit získat z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje, kam podáme žádost. Pokud bychom dotaci nezískali, budeme nuceni akci realizovat po částech, protože vodárenské zařízení je za hranicí životnosti,“ informoval starosta Velkého Boru Václav Zábranský.