"V současné chvíli máme otevřen areál hradu s tím, že návštěvníci si mohou sami projít celou hradní zříceninu bez průvodce. Dostanou se do Rajského paláce, na most a přední věžní putnou vyjdou ven. To je unikátní příležitost pro zájemce, kteří si to chtějí projít sami, protože tohle běžně neumožňujeme," uvedl kastelán Matěj Mejstřík.

Pokud bude pokračovat rozvolňování, počítají s tím, že by 1. června otevřeli novou velkou výstavu, která je instalovaná v hradním pivovaru. Výstava se jmenuje Krajina míru, pole války. Pojednává o třicetileté válce v západních Čechách. "Prochází jí životní nit Martina Huerty, což byl nižší šlechtic, vojenský dobrodruh, který v rámci třicetileté války a vojenských služeb dostal mimo jiného i velhartické panství. Nechal si zde postavit bílý zámek na horním nádvoří. Věnujeme se jeho životu před válkou, během ní a jeho odkazu. Zároveň v rámci výstavy ukazujeme politickou situaci té doby, každodenní život běžných lidí, celé dolní patro je věnováno vojenství a technice a vše kolem válčení. Výstava bude interaktivní pro rodiče s dětmi, kde se i ti nejmenší zabaví, ale také vzdělávací," popsal Mejstřík.

Lavičky a část nabídky e-shopu železnorudského informačního centra.
Železnorudské informační centrum spouští vlastní e-shop, koupíte v něm i lavičku

Výstava by v pivovaru měla zůstat čtyři roky.

Kromě výstavy nebudou chybět jarní a podzimní Dny Šumavského trojhradí. Téma pro jaro je obléhání hradů a jejich obrana a na podzim se budou na hradech věnovat středověkému odívání a výrobě látek. Pro velký loňský úspěch budou zopakována živá řemesla v podhradí, kdy se otevře opět skanzen s ukázkami řemesel. Návštěvníci se mohou těšit i na novinky s rozšířením řemesel a více možností si je vyzkoušet. Akce by měla být čtyři dny od 3. do 6. července.

Letos by se lidé měli dočkat také velmi oblíbené akce – Štíty stříbrného lva. „Posunul se termín Hradozámecké noci, která bude na přelomu července a srpna a my bychom chtěli štíty udělat i v rámci této akce. Takže budou umožněny noční prohlídky hradu obsazené hradní posádkou,“ poznamenal Mejstřík.