Příznivci Velhartic se mohou těšit i do budoucna na novinky, které se tam chystají. „Kromě dlouhodobější věcí, jako je úprava lesoparku kolem hradu, kde bychom postupně rádi obnovili stezky, mobiliář a doplnili vyhlídky," uvedl plány týkající se okolí kastelán Matěj Mejstřík.

Z větších akcí chystají Šumavskou klenotnici. Jde o stavební obnovu východní části Huertova křídla a jižního paláce, se kterou souvisí i úprava vnitřních prostor, kde by rádi otevřeli třetí prohlídkový okruh.

"Návštěvníci by zde měli být seznámeni s příběhem převozu a uložení korunovačních klenotů na velhartickém hradě. Šlo o tajný převoz, nebyly zde legálně. Celá prohlídka je koncipována tak, že bude pro menší skupiny návštěvníků, půjde o moderní prohlídku, kde vezmeme návštěvníky na cestu historií, ukázali jim pro nás zjistitelné prameny a artefakty, které k tomuto tématu máme a bude trochu na návštěvnících, aby si udělali svůj názor na historickou událost. Bude to něco nového a počítáme, že od roku 2024 by mohla být trasa přístupná pro veřejnost," představil kastelán.