Moderní vyučovací metody, tvorba digitálních učebních materiálů, interaktivní tabule, dataprojektory, notebooky – toho všeho by se brzy měli dočkat žáci základních škol ve Švihově, Předslavi a v Lužanech. Základní škola a Mateřská škola Švihov uspěla se svým projektem a od Plzeňského kraje obdrží dotaci ve výši 3 664 352 korun.

Projekt „Inovace bez legrace“ prošel ve výběrovém procesu žádostí o poskytnutí finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost předložených v rámci 1. kola výzvy Plzeňského kraje – oblast podpory 1.1 zvyšování kvality vzdělávání v Plzeňském kraji. Učitelé budou tvořit digitální učební materiály a využívat jich ve výuce prostřednictvím interaktivního technického vybavení. Realizace prací v rámci projektu je plánována na tři roky. Během léta nakoupíme díky dotaci i potřebné technické vybavení, které budou učitelé k prezentaci svých metod potřebovat. Náš projekt je postaven na partnerství naší školy se dvěma malotřídními školami, ZŠ a MŠ Lužany a ZŠ a MŠ Předslav,“ říká ředitelka školy ve Švihově Jaroslava Suchá.

„Jakékoliv prostředky, které malá venkovská škola získá z dotace, jsou samozřejmě pro nás přínosem. Díky spolupráci na tomto projektu, získáme pro naši školičku novou techniku, dostaneme se do kontaktu s novými lidmi, můžeme si předat zkušenosti. Obohatíme svoji práci a pochopitelně to bude přínosem i pro žáky, kterým zpestříme výuku,“ myslí si ředitelka Základní a Mateřské školy Předslav Alena Kroupová.

„Jsme na začátku celého projektu, sami ještě nevíme, co všechno od něho můžeme očekávat a co všechno naše práce bude obnášet. Přesto se na novinky těšíme,“ dodává.

„Myslím si, že je dobře, že ve Švihově budou mít učitelé a děti stejné podmínky jako ve velkých školách a městech,“ říká maminka Iveta Bláhová ze Švihova.
„Nyní musíme připravit podklady ke smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci OP VK a smlouvu podepsat.“ končí Jaroslava Suchá.