Pracoviště bude telefonicky i datově nedostupné.

V naléhavých případech je možné obrátit se na nejbližší územní pracoviště Finančního úřadu pro Plzeňský kraj, a to na územní pracoviště v Přešticích – telefon 371 510 111, e-mail: podatelna2311@fs.mfcr.cz nebo v Domažlicích – tel. 379 718 311, e-mail: podatelna2305@fs.mfcr.cz.

Uvedené e-mailové adresy nejsou určeny pro podání v daňových věcech. Pro elektronická podání Finanční správě je možné využít aplikace EPO přístupné z www.daneelektronicky.cz.

Zarostlý rybník na Hnačově.
FOTO: Se zbývající trávou na Hnačově musí pomoci býložravé ryby