Strašínská (též Nezdická) jeskyně leží v bývalém vápencovém lomu. Patří dokonce k největším v Pošumaví. Hlavním prostorem puklinové jeskyně je asi 23 metrů dlouhá, 12 metrů široká a maximálně 3 metry vysoká chodba pytlovitého tvaru, na niž se napojují dva systémy chodeb s celkovou délkou 200 metrů. V nejnižší části jeskyně jsou dvě jezírka. Ve stropě a ve stěnách jsou hrncovité a mísovité prohlubně. Krápníková výzdoba zcela chybí. Vchod do jeskyně byl uměle rozšířen při těžbě limonitu (železná ruda), který se tam těžil do roku 1936. Jeskyně je významným zimovištěm teplomilných druhů netopýrů. Od roku 2002 je chráněným územím.

„Je to unikátní prostor, který by do naší obce přilákal další turisty a milovníky přírody. Jeskyně byla uzavřena mříží také proto, že její návštěvníci rozdělávali v jeskyni oheň, malovali po zdech a jeskyně se zanášela odpadky,“ říká starosta obce Jan Helíšek.

„Vedeme jednání a myslím si, že jsme na dobré cestě k tomu, že by se jeskyně mohla zpřístupnit. Samozřejmě by to bylo za jasných podmínek, kdy by se určil návštěvní řád. Zájemci by mohli jeskyni navštěvovat s průvodcem, který by jim podal odborný výklad o unikátnosti jeskyně,“ dodal Helíšek.

První zpráva o jeskyni je již z roku 1853 a prý ji má na svědomí vápeník Marek, který v jeskyni lámal a pálil vápenec.