„Přesto, že je to osm desítek let, a přesto, že máme několik set kilometrů válečné hrůzy za svými hranicemi, nedokážeme si představit, jak muselo tehdy být našim předkům, našim Klatovanům, a lidem v blízkém okolí, když každý den žili v obavách, zda se dožijí dalšího. Vím, že dopady války jsou na naši zemi, naše občany velmi nepříjemné, ale přesto to, co prožívali oni před osmdesáti lety, je naprosto nesrovnatelné. Buďme rádi a velmi si chraňme to, že dnes žijeme v míru,“ řekl starosta Klatov Rudolf Salvetr, který vyzdvihl, že na pietní akt přivedli učitelé své žáky, jelikož účast a připomenutí si historie na daném místě jim dá více než předčítání z knih.