„Naše obec uspěla se svojí žádostí o prostředky z dispozičního fondu Cíl 3 česko – bavorské spolupráce a získala finance ve výši 7000 eur, což nám stačí na úhradu zhruba 80 % celkových nákladů na rekonstrukci. Celkový rozpočet na opravu kaple je 226 tisíc korun,“ informuje starosta obce Bolešiny Josef Sommer. Oprava kaple ve Slavošovicích spočívala ve výměně střešní krytiny a v úpravě vchodového prostoru, kde se vyměnila dlažba. „Opravila se i poškozená fasáda na objektu,“ dodal Sommer. Práce na kapličce započaly v srpnu letošního roku. Práce pro obec odvedl bolešinský občan Vlastimil Trojan se svojí partou.