Pane starosto, jaké problémy musíte ve vaší obci v současné době řešit?

Končí nám termíny pro povolení k nakládání s odpadními vodami, a tak musíme tento problém začít postupně řešit. Dohodli jsme se na zastupitelstvu, že nebudeme dělat žádná ukvapená rozhodnutí a že si necháme vypracovat analýzu, která nám zhodnotí současný stav problému. Z této analýzy vyjdou i případné návrhy řešení dané věci v souvislosti s dalším rozvojem obce. Kanalizace a zásobování pitnou vodou jsou pro nás v současné době nejvyšší prioritou.

Jak velkou obcí jste a s jakým rozpočtem pracujete?

Jsme malou obcí, máme 108 obyvatel a hospodaříme s rozpočtem 1,8 až 2 miliony korun. Naše obec nemá územní plán, což je strategický dokument pro další rozvoj obce, ale už zpracováváme strategii obce jako základní dokument předcházející územnímu plánu.

Ve své funkci jste teprve rok. Jaké máte priority a plány?

Hned když jsem přišel do své funkce, jsme se se zastupiteli dohodli na plánu, podle kterého chceme obec vést a řídit. V první řadě jsme se dohodli na tom, že se budeme věnovat větší prezentaci Slatiny navenek. Chceme, aby se o naší obci vědělo, aby se Slatina více otevřela lidem a světu, a tak jsme připravili hned několik akcí. Uspořádali jsme první ročník společenské akce Slatinský patník, která měla za svůj cíl připomenout kamenickou tradici, kterou naše obec má. Tato akce se vydařila a jsou na ni dobré ohlasy. Slatinský patník má tak našlápnuto na novou tradici. Další akcí byla série kulturních a společenských akcí nazvaných Slatinské kulturní léto.

K prezentaci obce jste využili i známou herečku…

Ano. Naše obec udělila po dohodě s rodinou Heleny Růžičkové čestné občanství herečce Heleně Růžičkové, která v naší obci v posledních letech svého života žila. My si vážíme toho, že si herečka a její rodina vybraly ke svému životu právě Slatinu. Zde jsme se s ní, jejím manželem i synem Jiřím pravidelně setkávali a máme na ně všichni mnoho nezapomenutelných zážitků.

To ale pořád není všechno…

Ještě jsme iniciovali projekt Evropská Slatina. Oslovili jsme obce s názvem Slatina v celé Evropě a vyzvaly je ke spolupráci. Zatím se k našemu projektu přihlásilo přibližně deset obcí. Jsou mezi nimi jak obce z Čech, tak i ze Slovenska a Maďarska. V současnosti se vedou jednání s obcemi v Bulharsku, Rumunsku, Chorvatsku a Slovinsku. Připravujeme několik společných setkání a projektů, mezi kterými bude například akce s názvem Slatinská hvězda, kdy obyvatelé těchto obcí budou péct perníkové hvězdy a výstava z těchto výtvorů bude putovat z jedné Slatiny do druhé. Přichystána jsou i setkání starostů a jedním ze společných projektů by měla být i kniha o obcích se jménem Slatina z celé Evropy. V Evropě by mělo být celkem 37 Slatin. Spolupráce obcí, které přistoupí k našemu projektu Evropská Slatina, bude dobrovolná a nebudeme tomu dávat žádnou právnickou formu.

Co se u vás dále udělalo?

Doplnili jsme na dětské hřiště hrací prvky. Původní byly zrepasovány, nové se instalují na veřejných prostranstvích a budou sloužit dětem do 12 let.
Přizpůsobili jsme také bývalou školní zahradu k tomu, aby se tam mohly konat různé sportovní a kulturní akce. Na to naváží , doufáme, že co nejdříve , úpravy interiérů bývalé školy, kde vznikne zázemí pro spolkovou a společenskou činnost. V současné době je tam sociální zázemí a nebytové prostory v nevyhovujícím stavu. Jsou tam i sociálky, sál, kanceláře obecního úřadu. Vzniknout by tu opět měla místní knihovna s veřejně dostupným počítačem a přístupem na internet. Sál dostane nové vybavení, a pokud se podaří sehnat finanční prostředky, vybavíme sál i interaktivní technikou. Sál tak bude moci sloužit pro různé přednášky, semináře, konference a podobně. Cílem rekonstrukce je i vznik komerčních prostor, kde by mohly fungovat různé služby občanům, například obchod, pokud to bude výhodné.

Co je vaším největším přáním?

Naším přáním je, aby se do naší obce stěhovali noví občané, zejména mladé rodiny. Je samozřejmé, že to není záležitost, která se dá vyřešit během tak krátkého období . Je to běh na dlouhou trať. Snažíme se zajistit lepší podmínky pro život lidí v naší obci. Zkrášlujeme prostředí, ve kterém žijeme. Chceme zde ale udržet venkovský ráz a klid. To všechno proto, aby se tu lidem bydlelo lépe.