Po úvodních slovech starosty obce Chudenín vystoupili žáci z flétnového souboru ZUŠ v Nýrsku. Desítky návštěvníků poté využily krásného podzimního počasí a vydaly se prohlédnout si všechna nová zastavení. „Zakončení slavnosti bylo na místě, kde v minulosti stávala kaplička. V těchto místech účastníci slavnosti nalezli nový opravený křížek a obraz Modré Madony," informovala zastupitelka obce Chudenín Dana Miškovičová.

Obnova křížové cesty ve Skelné Huti byla financována z Dispozičního fondu Cíl III. ČR-Bavorsko. Celkové náklady na opravu celé cesty a obnovu kamenických prvků činily 580 tisíc korun a dotace byla ve výši 85 %.
„Po skončení slavnostní akce, si návštěvníci prohlédli v kulturním domě připravenou Hobby výstavu, kde dvacet místních občanů prezentovalo své koníčky, např. ruční práce, keramiku, fotografie, plastikové modely, košíky či výpěstky ze zahrádek," dodala Miškovičová.