„Na sklonku osmdesátých let ve Lhovicích bylo družstvo mladých požárníků, zhruba v letech 1986 až 1991, kam jsem chodil i já a má generace. Po dlouholeté pauze se teď u nás narodilo hodně dětí. Jelikož i jejich rodiče jsou hasiči a pro děti už tak pořádáme plno akcí, bylo rozhodnuto založit mladé hasiče. Přihlásilo se 14 dětí ve věku 4 až 11 let. Jejich vedoucí je Lenka Waldmannová,“ uvedl za SDH Lhovice Karel Květoň.

Postupně pro děti pořizují potřebné vybavení a schází se v místnosti bývalého obchodu. Zatím se jen učí a připravují na to, aby se mohly zúčastnit hry Plamen. V letošním roce by si děti chtěly vyzkoušet soutěž v požárním útoku někde v blízkém okolí. Premiéru už ale mají za sebou. „Na sklonku prázdnin si pro nás mladí hasiči připravili ukázku z požárního útoku na návsi a byli moc šikovní, těšíme se na jejich výkony,“ dodal Květoň.

Roku 1748 nechal hrabě Desfours asi sto kroků od hrobu Vodolenky postavit kapli k poctě Panny Marie Pomocné.
Zázračný pramen Vodolenka