První dochovaná pamětní kniha obce je z let 1924 – 1940, kdy ji vedli Pavel Stuchl, Jan Cibulka, Vojtěch Karhan a Jiří Toman. Největší rozkvět však kronika obce zažila v letech 1953 – 1978, kdy ji vedl Josef Pach z Vlčí.

Tento kronikář vedl v obci kroniky snad všech spolků. Šlo o kroniky obecní, sboru dobrovolných hasičů i pamětní knihu Baráčníků. Vedl dokonce i kroniky okolních obcí.

„Můj otec se narodil 9. června 1897. Po vojně se vyučil stejně jako jeho otec zedníkem. Jako mladého ho zastihla první světová válka, a tak musel do boje. Působil dokonce v italských legiích, odkud si domů přivezl legionářskou uniformu. Tu střežil jako oko v hlavě,“ vzpomíná na svého otce Jarmila Kozáková z Vlčí.

Dodnes na celém Měčínsku na Josefa Pacha rádi vzpomínají. Byl to vysoký štíhlý muž, který chodil po okolí s housličkami. „Tatínek si pořád něco zapisoval. Obcházel pamětníky, bádal ve starých knihách a kronikách. K historii ho přivedl kronikář ze sousední obce Zelené,“ pokračuje Kozáková.

Protože tehdy ještě nebyla auta, chodil kronikář všude pěšky. Obcházel krajinu, obce, povídal si s lidmi, byl členem řady spolků. Když bylo třeba, šel prý pěšky za rodáky do Měčína a nebo Skašova.

Josef Pach byl podle vyprávění místních velký vlastenec, který prosazoval češství a český jazyk. „Ke konci života onemocněl a v březnu roku 1980 zemřel. Pochován je na hřbitově ve Kbele,“ dodala Jarmila Kozáková.

Dalším kronikářem byl učitel Václav Hřebec ze Kbela, který obecní kroniku vedl plných jedenáct let, a to v letech 1979 – 1990. Pak na deset let psaní kroniky obce ustalo.

“Dlouho mne přemlouvali, abych vzala psaní kroniky. Nakonec jsem přeci jen souhlasila, a tak ji píši od roku 2000,“ říká v pořadí sedmý kbelský kronikář Marie Martisová.

„Během roku si pečlivě zaznamenávám veškeré dění v naší obci. Spousty informací dostanu přímo z obecního úřadu, některé informace dodávají samy spolky. zaznamenávám počasí, narozené děti, kdo zemřel, kdo se přistěhoval a odstěhoval. V naší obci se pořád něco děje, a tak je do kroniky co psát. Přijíždějí sem známé osobnosti, herci, spisovatelé, režiséři, aktivní jsou hasiči i ochotníci. Několik let se tu dokonce cvičilo bojové umění,“ říká současná kronikářka obce.