V loňském roce jste realizovali jeden z největších investičních projektů za poslední dobu, a to rekonstrukci školy. Je tato akce již dokončena?

Skutečně největší investiční akcí obce Zavlekov v roce 2010 byla kompletní rekonstrukce školy. Tam byla totiž zjištěna dřevomorka v krovu a ve zdivu, takže jsme stáli před důležitým rozhodnutím, zda se pustit do rekonstrukce nebo školu zavřít. Škola ale k Zavlekovu patří a je prioritou našeho zastupitelstva. Proto jsme s přípravami na kompletní rekonstrukci začali již v roce 2009, kdy jsme podali žádost o dotaci na opravu školy přes Státní zemědělský intervenční fond, ale bohužel nebyli jsme úspěšní. Nepomohl nám ani Krajský úřad Plzeňského kraje. Proto se zastupitelstvo obce rozhodlo, že si vezme u banky úvěr a pustí se do oprav samo. S pracemi se začalo v červenci 2010 a dokončeny byly na konci října loňského roku. Vyměnil se strop, vybouraly se narušené zdi, osazen byl nový krov, položena byla střešní krytina, okapy. Při těchto pracích se zjistila i nedostatečná kanalizace, takže i ta se vyměnila a s ní se udělaly i nové podlahy, osadila se nová akumulační kamna, snížily se stropy o třicet centimetrů, dalo se nové osvětlení, takže vše splňuje hygienické předpisy. Teď nám už zbývá vyměnit okna, zateplit fasády a udělat nová sociální zařízení.

Jaký máte rozpočet a kolik jste si na školu vzali úvěr?

Naše obec má rozpočet zhruba pět milionů korun a úvěr byl ve výši 4 674 000 korun. Vše schválilo zastupitelstvo a pro byli i občané.

Kdy budete pokračovat?

Letos bychom chtěli udělat alespoň tu výměnu oken.

Se školou máte i další plány…

Na půdě vznikl prostor 270 m². Tam plánujeme vybudovat tři byty s pečovatelskou službou. V naší obci máme bytový fond pro mladé rodiny, ale na seniory se zapomíná, a tak to chceme nyní napravit. Sháněli jsme na výstavbu bytů peníze, ale letos jsme nestihli podat žádosti. Proto máme nyní rok času na to, připravit veškeré podklady a dokumentaci k žádostem pro příští rok.

A co školka? Nepotřebuje i ona nějaké opravy?

Také je potřebuje. Naše školka je plně obsazena 28 dětmi a další proto musíme odmítat, což nás mrzí. Školka je tedy naplněna a dělá nám radost. Proto musíme investovat i do ní. Postupně nakupujeme hrací prvky na školní zahradu, aby si děti měly kde a s čím hrát. Také školka potřebuje zateplit a čeká na různé opravy.

Když takto investujete v Zavlekově, zbývají vám peníze na spádové obce?

Na spádové obce nezapomínáme. V Plichticích bylo osazeno nové osvětlení. Tam jsme žádali o peníze z programu stabilizace a obnovy venkova, nakonec jsme investovali z rozpočtu 230 tisíc korun a v obci je 16 nových světel s minimální spotřebou energie. Letos jsme třeba pro Plichtice podali žádost o dotaci na rekonstrukci návsi. Dostali jsme přiklepnuto 250 tisíc korun na položení asfaltového povrchu na ploše 1460 metrů čtverečních. Celkové náklady na tuto akci jsou odhadnuty na 610 tisíc korun. Ve Skránčicích jsme opravili kapličku z dotace získané z dispozičních fondů přeshraniční spolupráce ve výši 12 400 euro. Opravujeme také místní komunikace ve všech svých obcích. Opravit kapličku chceme i v Plichticích. Tam jsou práce spočítány na 130 tisíc korun. Čeká nás výměna oken, dveří, fasády, střechy a podobně.

A jaké další plány máte v Zavlekově?

Víte, vše je závislé na penězích. Dosluhují nám třeba kabiny na hřišti Sokola, takže se chceme pokusit sehnat peníze i na ně. Peníze potřebujeme také na podporu místních spolků, mladých hasičů. Vyměnit okna a dveře potřebujeme v kulturním domě i na obecním úřadu a vyřešit musíme také zatékání do obecních bytů.

Jak ve vaší obci funguje společenský život?

Máme tři sbory dobrovolných hasičů v Zavlekově, Plichticích a Skránčicích. V Zavlekově máme tři družstva mužů, jedno družstvo žen a družstvo mladých hasičů. Zavlekovští organizují soutěže i na ně pravidelně jezdí s různými úspěchy. Jsem na ně pyšný. V Plichticích máme jedno družstvo mužů. Je tam ale málo místních, a tak chválíme alespoň jejich snahy a odhodlání sbor v obci udržet. Jsou ale dobrá parta, která pořádá pravidelně dětský den, který mívá hojnou účast dětí a veřejnosti. Ve Skránčicích mají také jedno družstvo. I tam je s hasiči výborná spolupráce. Pak máme v obci Tělovýchovnou jednotu Sokol se s zázemím na hřišti, které mají od obce pronajaté. Máme tu družstvo mužů hrající IV. třídu a mládež. I tělovýchovná jednota je aktivní organizací v obci. Pod TJ patří již řadu let i Petang klub, který jezdí po soutěžích v celých západních Čechách a dokonce organizuje úspěšné turnaje i v naší obci. Pak zde máme Myslivecké sdružení a každou středu se v hostinci scházejí místní senioři. Všechny spolky a sdružení se snažíme finančně podporovat a spolky na oplátku spolupracují s obcí na různých brigádách ke zvelebení obce i okolí.