Advent a Vánoce se kvapem blíží, a tak se města na Klatovsku už připravují na svoji letošní výzdobu.

„V současné době máme zkontrolované sklady s adventní výzdobou, kterou začneme v Klatovech instalovat od začátku příštího týdne," informoval ředitel Technických služeb města Klatovy Peter Pošefka.

Výzdoba ulic se opět rozšíří, letos o Plzeňskou ulici.

„Každoročně investujeme zhruba 50 až 70 tisíc korun do oprav a obnovy stávajícího osvětlení. Sto tisíc korun jsme pak investovali do nákupu nového osvětlení právě pro Plzeňskou ulici, takže výzdoba bude instalována od Bouchalky až ke kulturnímu domu," popisuje novinky ředitel.

Letos nebude v Klatovech například vyzdobena kašna na náměstí, což bývala tradice.

Na zdobení náměstí a ulic se chystají také v Sušici a Horažďovicích.

„Vše bude nainstalováno tak, aby se slavnostní výzdoba mohla rozzářit společně se zahájením adventu," informoval ředitel Sušických lesů a služeb Petr Málek.

Klatovy i Horažďovice už mají také jasno v tom, jaké stromy budou vztyčeny jako vánoční na náměstích.

„V Klatovech letos vztyčíme strom z Domažlického Předměstí. Tento strom nám byl věnován a jde o zhruba 12 metrů vysoký stříbrný smrk. Ten bude pokácen a převezen na náměstí 27. listopadu, kdy ho pracovníci technických služeb ozdobí. Rozsvícen bude v neděli 2. prosince v 17 hodin," dodal Pošefka.

Rozsvěcovat strom se bude ve stejnou dobu také v Sušici. V Horažďovicích je v rámci akce Den pro dětskou knihu opět připraven zvonkový průvod, který půjde v 17.30 hodin od kulturního domu na náměstí, kde bude v 18 hodin rozsvícen vánoční strom.

„Jaký strom bude zdobit náměstí v Sušici, ještě nevíme. Žádný strom zatím není vyhlédnutý," sdělil Deníku Málek. V Horaždovicích bude stát uprostřed náměstí stříbrný smrk. Ten však svoji poslední cestu nebude mít dlouhou. Už nyní stojí před farním úředem přímo na náměstí," informoval místostarosta Horažďovic Jan Buriánek.