Nekalé praktiky prodejců

Z historických pramenů jsme vybrali hned několik zajímavých událostí, které se Vánoc a Klatov bezprostředně týkají. Začneme ve druhé polovině 14. století, tedy v době vlády Karla IV. Z té doby, respektive z roku 1373, pochází velmi zajímavý materiál, který se dochoval v opisech. Z jeho obsahu je patrné, že už v té době Vánoce přinášely velkou žeň místním obchodníkům a řemeslníkům. Zkrátka i tehdy si lidé v adventním čase dopřávali více než v jiném období roku. Zmíněné opisy sledují zajímavou věc. Určují pravidla obchodníkům a řemeslníkům, konkrétně řezníkům ohledně trhů v Klatovech. Speciálně zmiňují, že mezi Vánocemi a masopustem pod pokutou výraznou nesmí nikdo jiný než klatovský řezník prodávati ve městě maso. Klatovský řezník nesmí prodávat „maso neslané a smrduté neb vepřové". To ukazuje, že už ve 14. století se v období vánočních trhů objevovalo zboží ne vždy kvalitní a mezi prodejci byli i šejdíři, kteří chtěli za každou cenu vydělat a využívali předvánočního času ke svému obohacení. Tento materiál ukazuje i to, že místní obchodníci a řemeslníci byli chráněni před konkurencí cechovními privilegii a to přispívalo k rozvoji města.

Více si přečtete ve čtvrtečním Klatovském deníku