"Vzhledem k epidemické situaci, si myslím, že by každý měl udělat vše pro to, aby se situace zlepšila. Prosazování jen svých zájmů je projev naprosté bezohlednosti a sobeckosti. Můžeme-li přispět jen tím, že letošní hromadné Svatoštěpánské splutí přeložíme na příští rok, je to doopravdy maličkost. A tak jsme se rozhodli letošní společné splutí zrušit. Nebráníme však jednotlivcům, aby se vydali na vodu o vánocích samostatně," uvedl Brabec a připojil přání: "Přeji Vám požehnané Vánoce a v příštím roce pod kýlem hodně vody."