„Akci pořádá naše Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Klatovy 1 Střed, pomáhá nám územní sdružení našeho svazu a jsme moc rádi, že vždy do toho s námi jdou Úhlava o. p. s. a Místní akční skupina Pošumaví a prezentují se zde i vítězové Regionální potraviny,“ uvedla za pořadatele Olga Kalčíková.

Tentokrát se nekonala ochutnávka potravin ani moštu, přesto ale příchozí neodešli s prázdnou. „Vedoucí moštárny Jan Hrach se svou ženou připravili přání a já jsem pro každého připravila malý pytlíček s perníčky jako pozvání na příští rok, kdy už snad vše proběhne tak, jak jsme zvyklí,“ přála si Kalčíková.

Jako tradičně zajistili zahrádkáři na moštování česká jablka. O mošt z nich byl velký zájem. Ti, kteří měli ještě svá jablka, mohli si je přinést a nechat zmoštovat. Jinak prý ale nebyla sezona jablek příliš bohatá, spíše podprůměrná. „Moštovali jsme ještě 6. listopadu, jako jedni z posledních. I my si musíme vydělat na provoz, moštárna stojí každý měsíc peníze, i když nemoštujeme, takže doufáme, že letos neproděláme a nebudeme muset sáhnout do úspor,“ řekla Kalčíková.

I přes veškerá opatření, která museli dodržovat, byli rádi, že akci uspořádali. „Je to tradice a jsme jediní tady v naší oblasti, kdo ji udělal. Jsme rádi, že se to nakonec podařilo. Zájem je pěkný jako každý rok,“ uvedl předseda klatovských zahrádkářů Josef Novotný.