Co se ve vaší obci podařilo v minulých letech uskutečnit?

Loni se podařilo opravit 7,5 kilometru komunikací v hodnotě zhruba třicet milionů korun. Tento projekt byl spolufinancován z dotace, kterou jsme získali od ministerstva pro místní rozvoj. Významným počinem Římskokatolické farnosti Žihobce a Biskupství českobudějovického byla rekonstrukce kostela Proměnění Páně v období březen až listopad 2010, kde biskupství celý projekt zafinancovalo. I když má farnost Žihobce podepsanou smlouvu s regionálním operačním programem, schválené peníze ještě nedostala proplacené. Přesto celou rekonstrukci zvládla za šest měsíců.

Které další projekty v současnosti plánujete?

Začali jsme stavět čistírnu odpadních vod, kde je rozpočet 32 milionů korun bez DPH. Na této stavbě se podílí Státní fond životního prostředí. Souběžně se stavbou ČOV a kanalizace se rovněž pracuje na přeložce elektrického vedení nízkého napětí a rekonstrukci veřejného osvětlení. Podali jsme také žádost o dotaci na projekt „Rekonstrukce místních komunikací Žihobce“ v rozsahu cca 16,5 milionu korun bez DPH. Po provedených rekonstrukčních a stavebních pracích je záměrem obce vytvořit v centru klidovou zónu. Souběžně vznikne 30 nových parkovacích míst. Byla zařazena také akce „Žihobce – revitalizace západní části zámku – muzeum Lamberské historie“, kde je konkrétní příslib podpisu smlouvy. Muzeum bude díky dotaci mít pět výstavních místností a infocentrum. V přízemí muzea vzniknou také prostory pro sezónní výstavy, které se budou pravidelně obměňovat. Expozice muzea bude ale zaměřena na historii zdejšího kraje, který byl úzce spjat se šlechtickou rodinou Lamberků, kterým v okolí patřilo 22 vesnic. Naše muzeum se tak stane součástí sítě Pošumavských muzeí, ve které budou Chanovice, Horažďovice, Žihobce, Sušice a Kašperské Hory. Od muzea i zřízení infocentra si slibujeme zvýšení turistického ruchu v naší obci. Souběžně je zpracován i projekt a bude podána žádost o dotaci na revitalizaci východního křídla zámku – školy a revitalizaci parku Žihobce a celkového řešení zeleně v obci. Plánů a projektů máme spousty, vždyť jsme jen za projektové dokumentace v loňském roce dali přes 1,5 milionu korun.

Co spolkový život ve vaší obci?

Bílenice, Žihobce, Rozsedly, Kadešice a Šimanov žijí spolkovým a společenským životem podle svých možností. Vždyť dohromady máme 641 obyvatel. Nejsilnějšími spolky jsou ve všech obcích hasiči. Před lety mimořádných úspěchů dosahovaly například hasičky z Bílenic, které byly suverénně vítězkami Pošumavské hasičské ligy. Teď se prvenství přesunulo do Žihobců, kde naše ženy běhají Pošumavskou i Západočeskou ligu. V Západočeské hasičské lize se drží na třetím a čtvrtém místě. V obci máme silnou tělovýchovnou jednotu a to co do počtu členů, tak i ekonomicky. Sportovci jsou finančně soběstační, mají svůj sportovní areál s chatkami, občerstvením, bazénem. Podařilo se jim uspět také v dotačním řízení a z programu Leader získali 1,3 milionu korun na opravu kabin u hřiště. Kabiny byly zatepleny, vyměněna byla okna, daly se nové obklady, nainstaloval se solární ohřev vody, takže kabiny splňují veškeré hygienické normy. Dalším aktivním spolkem v obci jsou myslivci, jejichž činnost je zaměřena na ochranu přírody a péči o zvěř. Spolupráce se spolky v naší obci je velmi dobrá.

A co spádové obce, opravy křížků a kapliček?

Už 1. května jsme v Kadešicích vysvětili pět nových křížků, které obec pořídila. Na říjen připravujeme projekt, který chceme podat se žádostí o dotace na obnovu a opravu všech křížků a božích muk v obci. Pokud získáme dotaci, opravíme celkem třicet křížků. Všechny jsme museli nafotografovat a důkladně zdokumentovat, abychom vše mohli přiložit k naší žádosti.