Konalo se tam závěrečné sympozium, jež bylo součástí několikaletého projektu, na kterém se podílely plzeňská a reggensburská univerzita. Jako hosté přijali pozvání na akci i starostové obcí, kterých se problematika pohraničí dotýká, například české Železné Rudy i Bavorské Železné Rudy a dalších. Nechyběli ani zástupci krajského úřadu z Plzně.

„Pestrá škála referátů přinesla mnoho zajímavých informací a hlavně srovnání českého a bavorského pohledu na různá společná témata, například na historii ostrahy hranice nebo vývoj osídlení podél hranice či vlivu železné opony na přírodu na obou stranách hranice. Ke každému tématu následovaly diskuze zúčastněných, kde se často projevil společný názor na věc, většinou v přírodovědné a geografické oblasti,” říká účastník akce, archivář Jan Jirák z Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech.

„Řešitelé projektu také představili výstupy, které bádání přineslo ať již ve formě několika knih, které by neměly chybět v knihovnách škol jako pomůcka pro učitele hlavně dějepisu na základních a středních školách. Všechny materiály jsou v obou jazykových verzích i ve formě DVD filmů,” dodal Jirák.