„Stezky se rozkládají na území 21 českých a bavorských obcí na území Šumavy a Bavorského lesa. Projekt je zajímavý také množstvím aktivit,“ sdělil koordinátor Mikroregionu Šumava – západ Jaroslav Tachovský.

Putování bez hranic srdcem Evropy sledovalo tři základní cíle – popis stezek a jejich digitalizaci, dobudování turistické infrastruktury a také obnovu a propagaci historických staveb. Všechny stezky jsou tematicky zaměřeny na přírodní a kulturní dědictví regionu. „Je třeba zmínit především Sklářskou stezku, Dřevařskou stezku, Zlatou stezku, Stezku na poutní místo Křížkov, Stezku zlatokopů či Železnou stezku. Tyto stezky jsou cíleně zaměřené na kulturní dědictví. Hadí stezka je orientovaná na přírodu regionu. Na stezkách jsou umístěny QR kódy, které umožní turistovi načíst přímo v terénu informace o dané lokalitě na mobil,“ popsal Tachovský.

PROPOJENÍ V ŽELEZNÉ RUDĚ A NA BUČINĚ

Stezky jsou propojeny na dvou místech, v Železné Rudě a na Bučině, a tvoří jeden celek na území Šumavy a Bavorského lesa. „Významné je i vytvoření informačního turistického portálu Šumava – Bavorský les,“ dodal Tachovský. Portál nabízí popis území včetně historie, informace o turistických stezkách, možnostech sportovního i kulturního vyžití a přibližuje společnou historii území.

Den rodiny v Klatovech.
OBRAZEM: Na klatovském náměstí slavili Den rodiny

Místostarosta Železné Rudy Petr Najman si stezky pochvaluje. „Půjde o zatraktivnění regionu i našeho města. Je tak rozšířena nabídka turistických cílů pro návštěvníky, kteří na Šumavu jezdí,“ řekl Najman.

Projektu se v letech 2016 – 2019 zúčastnil Mikroregion Šumava-západ, obce Modrava a Dlouhá Ves, ILE Nationalpark Gemeinden a města Grafenau a Schönberg.

Stezky na české i německé straně vyšly na zhruba 27 milionů Kč. Projekt je z 85 % spolufinancovaný z Programu přeshraniční spolupráce ČR – Svobodný stát Bavorsko, česká část dále z 5 % z rozpočtu ministerstva pro místní rozvoj a 10 % hradí Mikroregion Šumava-západ, obce Modrava a Dlouhá Ves.

Kam mohou lidé vyrazit

Vydat se můžete například na Sklářskou stezku, kde byla opravena hrobka sklářské rodiny Schmidů, která vlastnila sklárnu v Anníně, dále je postavena replika sklářské pece v Alžbětíně

Na Železné stezce na Špičáku je replika železné pece

V Hamrech byl obnoven historický kříž na poutním místě Křížkov

Stezka Železná opona Železná Ruda se zaměřuje na historii uzavření východního bloku Evropy.

Přespolní běh v Mochtíně přilákal rekordní účast.
Přespolní běh v Mochtíně přilákal rekordní účast