„Na celý projekt se povedlo získat dotaci ve výši 85 %, což považujeme za velký úspěch. Ve spolupráci se Správou železniční dopravní cesty jsme opravili také nejvíce rozbitý železniční přejezd na celém Železnorudsku ve Sklářské ulici ve směru ke hřbitovu a sběrnému dvoru. Začali jsme rovněž přebírat úplně novou kanalizaci na Hojsově Stráži. Šlo o jednu z nejvýznamnějších akcí města v rámci provozování vodohospodářské infrastruktury v letošním roce, cena projektu byla 5,5 milionu korun,“ uvedl starosta Železné Rudy Filip Smola.