„Zastupitelé už několik let říkají, že pokud se podaří získat dotaci, pak se můžeme pokusit o tuto akci, jelikož je velice nákladná, přesahuje částku 60 milionů korun. Nyní jsme byli s dotací úspěšní, proto zastupitelstvo rozhodlo o tom, že akci uděláme. Zároveň ale dáváme rozvazovací právo, že pokud nebude dostatečné množství smluv od obyvatel, kteří by měli garantovat připojení se na vodovod a kanalizaci, na kterou je připojení povinné, tak bychom od akce před kopnutím do země odstoupili,“ uvedl starosta Klatov Rudolf Salvetr.

Pro Točnické je kanalizace a vodovod nezbytnou záležitostí hned z několika důvodů, které přiblížil jeden z tamní obyvatel Miroslav Šafařík. „V současné době mají všichni obyvatelé svoje studně a v 90 % z nich je podle rozborů voda zdravotně závadná, čili nepitná, jen užitková. Dále v roce 2020 končí povolené vypouštění přes třídílné septiky do vodních zdrojů, takže dojde k zaslepení výpustí a všichni obyvatelé by museli vyvážet, což je technicky neřešitelné. Navíc je schválen nový územní plán, takže tam máme celou novou rozvojovou část a všichni, kteří tam budou stavět, potřebují vodu a kanály, jinak stavět nebudou,“ řekl Šafařík.

Jaroslav Komora u klatovského soudu.
Za masokombinát napotřetí padla podmínka

Podmínkou pro získání dotace je, aby se připojilo 80 % obyvatel, a to by podle Šafaříka neměl být problém. „Dělali jsme veřejnou schůzi a 94% obyvatel se přihlásilo k akci podpisem,“ dodal Šafařík.

MOŽNÁ ZDRAŽÍ VODU

Jelikož jde o velmi nákladnou akci, nebude její financování jednoduché. Část půjde z dotace, část z financí sdružených z městských peněz. „Městské peníze jsou několikero druhu, jednak z vodohospodářského fondu, dále budeme muset dát část peněz z rozpočtu a poté je třeba najít i další zdroje. Když se dělala akce Klatovy – čisté město, byl vytvořen fond, kdy část vodného a stočného byla dávána stranou do tohoto fondu. Stejný princip bychom chtěli udělat i v případě Točníka. Vodné a stočné v Klatovech je v porovnání s jinými městy mezi nejlevnějšími. Musíme si ale uvědomit, že pokud chceme tuto službu poskytnout dále, je třeba být solidární,“ sdělil starosta a pokračoval: „Třeba navýšení vodného a stočného o korunu za kubík a dávat to do fondu je vyváření určité rezervy na splácení či vracení půjčky z městského rozpočtu. Budeme ji muset dát na úkor chodníků či oprav komunikací. Takto bychom to vraceli do rozpočtu zpět další roky,“ seznámil s příkladem financování akce Salvetr.

Práce v Točníku budou rozděleny na roky 2018 a 2019. Jde o vedení dlouhé šest kilometrů s přečerpávací stanicí, takže bude nutné počítat s dopravními omezeními v obci.