Po přestěhování záchranné služby zůstala prázdná budova a nemocnice ji plánuje přestavět a vybudovat tam nové ambulance. „Vznikne sektor, kde budou fungovat speciální ambulance – hematologická a nefrologická. Vzniknout by zde mohla i endokrinologická a ambulance věnovaná sportovnímu lékařství, kde bude záležet na jednání s odbornými lékaři,“ uvedl k plánům ředitel sušické nemocnice Martin Straka. „Plánujeme také gynekologickou ambulanci s tím, že by se zde dělaly i menší zákroky. Nově také chystáme mammologickou ambulanci, kde si budou moci ženy nechat vyšetřit prsa. Takováto ambulance zde v Sušici nikdy nebyla,“ pokračoval Straka.

Momentálně se opravují nevyužívané místnosti na ubytovně nemocnice pro zaměstnance, kde vzniknou dvě ambulance, jedna pro psychiatra a o druhé ještě není jasno.

Více operací

Od května bude v Sušici novinkou jednodenní chirurgie. „Ke změnám, týkajícím se chirurgie, jsme sáhli z důvodů personálních. Na chirurgii děláme nyní okolo 50 operací měsíčně, z toho je zhruba polovina plánovaných a polovina akutních. Podle plánu chceme v našem jednodenním modu dělat přes sto operací měsíčně. Akutní operace se budou dělat ve Strakonicích a v Klatovech. Navíc ale chceme dělat gynekologické a ortopedické výkony. Budeme pokračovat v akutní chirurgické ambulanci, která bude fungovat dvanáct hodin denně, od 8 do 20 hodin. V tomto čase je odbaveno 97 % příchozích,“ vysvětlil Straka.

Dostatek personálu

Stav lékařského i zdravotního personálu se podařilo v Sušici stabilizovat. Pomohlo k tomu několik kroků. „Během roku 2016 se nám podařilo doplnit chybějící personál. Nastoupilo deset lékařů, dvacet zdravotních sester, jedenáct ošetřovatelů a dva fyzioterapeuti. Na doplnění základního personálu nám chybí čtyři zdravotní sestry, tři už ale máme domluvené. Stav se podařilo zlepšit díky tomu, že se zlepšil platový systém, což zastavilo odchod sester. Je to také tím, že po nástupu nového provozovatele jsme nastolili lepší komunikaci, snažíme se zaměstnance podporovat ve vzdělávání, nabízíme různé benefity a podobně. Hlásí se už i ti lidé, kteří odtud odešli, jsme už i v situaci, kdy zejména ošetřovatelský personál odmítáme,“ zhodnotila situaci personální náměstkyně Ivana Hlinková.

Od nákupů přístrojů, které byly plánované, se nyní ustoupilo, jelikož se nepodařilo získat dotaci.