„Šlo o změnu barvy vody a jejího zákalu, tedy spíše o senzorické závady. Až do pondělních večerních hodin, ale i v úterý pracovníci společnosti ČEVAK odkalují vodovodní síť, zákal postupně mizí,“ uvedla ze ČEVAK Jitka Kramářová s tím, že pitná voda odcházející z úpravny a z vodojemů je po stránce kvality v naprostém pořádku. Pitná voda dodávaná do distribuční sítě je dlouhodobě a trvale dezinfikovaná. Provozovatel vodovodní a kanalizační sítě ve městě zajistil odběr vzorků, jejichž kompletní výsledky budou ve středu.