Koaliční partneři ODS, ANO a Piráti plánovali schůzku, kde se mělo probrat plnění cílů koaliční smlouvy a spolupráce do zbytku volebního období. Na první schůzku (středa 28. dubna) přišli zástupci ODS s pěti body, které považují pro společné fungování ve vedení města Sušice za klíčové - Sušická nemocnice, sportovní hala, referendum, chování na sociálních sítích a komunikace. Na nástřelu těchto bodů se všechny zúčastněné strany ještě shodly, do dalšího termínu schůzky se ladila konkrétní podoba společného prohlášení.

Do druhé schůzky (úterý 11. května) byly zmíněné body konkrétně naformulovány a směřovány ke společnému znění prohlášení. Mezi zástupci stran nepanovala shoda v otázce referenda. Na znění zbylých čtyř bodů ale panovala shoda, zbývalo dotáhnout detaily textové podoby společného prohlášení. „Bohužel zástupci Pirátů Sušice následně navrhli do společného prohlášení takové změny, které jsou pro ODS neakceptovatelné. Jde o otázku nemocnice a sportovní haly. Konkrétní formulace Pirátů - Podporujeme výstavbu víceúčelové sportovní haly v Sušici, za předpokladů, že se aktuálně organizované referendum nevysloví pro odložení,“ vysvětlil starosta Sušice Petr Mottl (ODS).

Upozorňují na to, že stavbu haly odsouhlasilo již minulé zastupitelstvo, a pokud se bude vyčkávat až do výsledku referenda, jehož výsledek ani termín konání nelze dopředu predikovat, město přijde o dosud vynaložené finanční prostředky na projekt a přípravné práce, a to i o již přidělenou dotaci na 30 milionů korun, která se váže na konkrétní termín dokončení stavby.

Ohledně nemocnice se nyní konají jednání s Plzeňským kraje. Každý má ale jiný postoj, jak by měla nadále fungovat. ODS si přeje, aby si nemocnici vzal pod svá křídla kraj. Druhou variantou je i nadále vést nemocnici pod městem s přispěním kraje.

Rozdílné názory dospěly tak daleko, že se rozpadla koalice. „Ve středu 9. června došlo k poslední schůzce, kde Piráti na text nabízené dohody odmítli přistoupit. ODS Sušice zase není ochotná akceptovat postoj Pirátů ke zmíněným bodům o nemocnici, sportovní hale a potažmo i referendu, kde ODS považuje otázky za zavádějící a pro město těžko akceptovatelné. Na základě těchto skutečností se strany rozhodly koaliční spolupráci ukončit,“ sdělil Mottl.

Radní za Piráty Pavel Hais a Václav Černý přesto projevili vůli zůstat ve funkci radních města, ačkoliv některé kroky vedení města nepodporují. ODS Sušice se na dalším pokračování spolupráce dohodla s hnutím ANO Sušice.