„Přestože je doba kvůli koronaviru velmi složitá podařilo se nám sestavit vyvážený rozpočet. Na velké opravy a investice bylo vyčleněno 114 milionů korun. Celkové příjmy na tento rok jsou plánovány ve výši 304, 877 milionů Kč a celkové výdaje 383, 184 milionů Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je financován z úspor minulých let a účelových fondů města,“ uvedl starosta Petr Mottl.

Je pamatováno na investice do všech oblastí. Podstatné je financování sociálních služeb, zdravotnictví a školství. Budou pokračovat investice do infrastruktury i modernizace městského bytového fondu. Seznam akcí zahrnuje i podporu rozvoje cestovního ruchu a oprav historických objektů. „Rozpočet byl v této nejisté době sestaven s tím, že uvidíme, jak se jeho plnění po příjmové stránce bude vyvíjet a v případě, že by se situace vyvíjela lépe, než je očekáváno, jsme připraveni některé další investice přidat ze zásobníku čekajících akcí,“ dodal starosta.

Na provoz nemocnice je v rozpočtu vyčleněno 29 milionů korun.