„V rámci bytového fondu se bude na sídlišti Vojtěška pokračovat se zateplováním bytových domů ve vlastnictví města. V ulici Kaštanová by měly být letos zmodernizovány domy č. p. 1158 až 1161 a na zbývající budovy bude vypracována projektová dokumentace. Náklady jsou vyčísleny na 16,5 milionu korun. V Nerudově ulici se uskuteční výměna teplovodů a teplofikace bytových domů č. p. 709 až 711 za zhruba dva miliony korun,“ uvedl starosta města Petr Mottl s tím, že v následujících letech přijde na řadu další sídliště Zelené údolí.

Dále město plánuje kompletní rekonstrukci kotelny č. p. 357, která zajišťuje teplo pro komplex okolních domů v Nádražní ulici. Náklady budou necelých sedm milionů korun. Kotelna Vodní je naopak naplánována k demolici za 2,5 milionu Kč.

Investice jsou naplánovány také do úpravny vody pro městský vodovod, kde bude udělána důležitá obnova automatického systému řízení a s tím souvisí i vybudování nové trafostanice. Zde se počítá s náklady okolo 12 milionů korun.