V plánu je pokračování v zateplování bytových panelových domů na sídlišti Vojtěška, které jsou v majetku města. „V Kaštanové ulici to znamená čp. 1163 – 1168. Uděláme zateplení štítů bytového domu ve Volšovské ulici – čp 856, 857. Počítáme se zpracováním projektové dokumentace na zateplení bytových domů v Zeleném údolí,“ uvedl starosta Petr Mottl.

Dále bude udělán teplovod v ulici 5. května a první část teplofikace bytových domů v lokalitě Červená. Na další domy se letos zpracuje projektová dokumentace. Dlouhodobě pokrčuje i modernizace kotelen, na Sirkařské budou vyměněny kotle. Město počítá také s dokončením obnovy automatického systému řízení v úpravně vody pro městský vodovod.

Pracovat se také bude v rozvojové lokalitě bývalých kasáren pod Kalichem. „V návaznosti na rekonstrukci Hájkovy ulice počítáme s vypracováním projektové dokumentace pro inženýrské sítě. Dále budou zahájeny terénní úpravy v lesoparku, čili stavba hrází, cest, výsadba a mobiliář,“ dodal starosta.