„Připomíná mi to diskuzi, když se mluvilo o výstavbě krytého bazénu. Někteří to dávali do souvislosti buď bazén nebo nemocnice, to ale nejde. Jsou to věci, které spolu nesouvisí. Hala se stavět bude, odsunuta by být neměla. Vypsali jsme nové výběrové řízení na zhotovitele, protože jsme původní museli zrušit,“ uvedl Mottl.

Městu se na výstavbu podařilo získat dotaci od Státního fondu životního prostředí, která již byla odsouhlasena, a nyní se pokusí o druhou z nově vzniklého dotačního titulu Národní sportovní agentury. „Ta letos poprvé vypsala dotační tituly na sportoviště, které se týkají i samospráv, což je z mého pohledu dobře. Nejen různé tělovýchovné jednoty a spolky je provozují, například u nás máme spoustu sportovišť, které spadají pod organizaci a ta si na dotace sáhnout nemohla,“ sdělil starosta, který doufá, že po vysoutěžení výběrového řízení se začne stavět.

Oddálit nebo přerušit případně již započatou stavbu by mohlo referendum, o které usilují Sušičané. Nyní vše oddálil nouzový stav. „Jsme vázáni na konec nouzového stavu. V momentě jeho ukončení se rozběhnou legislativní „kola“ schvalovacího procesu, ohledně bezvadného návrhu na referendum. V této chvíli nemá úřad povinnost lhůtu 15 dnů řešit, je pozastavena,“ informoval za přípravný výbor Jan Janda. V referendu je jednou z otázek posunutí výstavby haly o dva roky. Někteří zastupitelé navrhovali již na jednání zastupitelstva její odložení a vyjmutí z plánu akcí na letošní rok, ale nestalo se tak. „V případě kladného výsledku referenda, je zastupitelstvo povinné výstavbu haly v jakékoliv fázi na dobu dvou let odložit,“ poznamenal Janda.

Dle starosta je výstavba haly nutná. „Výsledek referenda nemohu předem odhadovat a také jak bude vyhlášeno a kdy. Stávající hala je na pokraji životnosti a funkčnosti. Z mého pohledu je sportovní hala základní občanská vybavenost, která do města patří,“ uzavřel starosta.