První veřejné cvičení se konalo v roce 1921, zúčastnili se ho i klatovští a švihovští sokolové.

Před druhou světovou válkou se dolanští sokolové zúčastnili celé řady veřejných cvičení, například v květnu 1933 cvičilo na okrskovém cvičení v Měčíně 25 žáků a členů, starší členové jeli do Měčína na ozdobených kolech a ostatní cvičící a příznivci na ozdobeném žebřiňáku.

V roce 1935 byl pro dolanskou jednotu pořízen spolkový prapor, který vyšívaly ženy Sokola.

Poslední významnou předválečnou akcí by XI. všesokolský slet v Praze v roce 1938. Veřejných cvičení, která mu předcházela se na Strahovském stadionu zúčastnilo i třicet mužů a žen z Dolan.

Za okupace byla činnost Sokola zastavena, po převratu v roce 1948 se stal dolanský Sokol součástí Tělovýchovné jednoty Dolany.

V současné době má TJ Sokol Dolany zhruba 170 členů, z toho polovinu tvoří děti. „Pod tělovýchovnou jednotou už jsme zůstali, ovšem abychom udrželi tradici, zachováváme i název Sokol. Dlouhou dobu byl pilířem Sokola Josef Walter, který ho dlouhou dobu vedl a vlastně tady Sokol udržel, my jsme jednotu po něm převzali,“ popsala nedávnou historii TJ Sokol Dolany Marcela Ištványiová.

Dolanští sokolové mají bohatou sportovní činnost. „Zajišťujeme sportovní aktivity pro všechny věkové skupiny. Nejmladší žactvo cvičí Jitka Krůsová a Jana Řeřichová, mladší žactvo Ivana Boublíková, já vedu starší žáky a ženy, zdravotní cvičení pro ženy vede Vendula Bláhová. Dále máme florbal, který vede Jiří Bláha, volejbal trénuje Zdeněk Hora a stolní tenis Pavel Švajda,“ vypočítala sokolské oddíly Ištványiová.

TJ Sokol Dolany pořádá během roku i řadu dalších akcí a turnajů. V létě připravují sokolové v Dolanech dva volejbalové turnaje, pořádají také okresní přebor ve stolním tenise, Svatováclavský pochod, v letošním roce bude už čtvrtý ročník přespolního běhu přes „Vorlíky“. Pravidelnými akcemi jsou také mikulášská sokolská akademie nebo Den dětí, který sokolové připravují společně s Červeným křížem.

(dk)