„Termín okolo poloviny května je již pro tento pochod tradiční a podobně jako v předchozích ročnících si zachovává i letošní ročník svou základní formu. Pro turisty všech věkových kategorií jsou opět připraveny tři různě dlouhé trasy vedené severně od Klatov, a to jak pro cyklisty, tak i pro pěší," informoval za organizátory Jan Valeš.

Nejkratší patnáctikilometrová trasa je takřka rodinného charakteru a ujít ji nebo ujet by neměl být problém ani pro méně zdatné turisty. Ti více zdatnější mohou zvolit trasu dlouhých 30 kilometrů a nejodvážnější pěší a cyklisté mohou zkusit projít trasu dlouhou 45 kilometrů.

Start pochodu bude jako obvykle od klatovské sokolovny od 7.30 do 10 hodin. Cíl bude připraven na klatovské Hůrce.

„Informace o tomto zajímavém místě přichystají členové Klubu přátel Klatovska a zvláště pro děti je připraven zajímavý doprovodný program, jehož součástí bude například i hledání pokladu. Ve 14 hodin tam vystoupí šermíři ze skupiny Clatonia a od 15 hodin návštěvníky, zvláště ty malé, čeká divadelní představení. Občerstvení v cíli je pak samozřejmostí, několik občerstvovacích možností bude i na jednotlivých trasách. Zajímavostí bude i založení tzv. Kešky v rámci pořádání letošního pochodu, byť její poloha nebude přímo na trase," dodal Valeš.