„Cílem této akce je vytvořit adekvátní prostory pro výjezdovou jednotku města Rabí a pro její vybavení, které je majetkem obce. Výstavba nového objektu byla upřednostněna před rekonstrukcí stávající stavby jejíž cena by se blížila k nákladům, které mimo dotaci budeme hradit. Nejefektivnější by bylo budovu postavit na jiném místě a současné prostory ponechat. Bohužel vhodné pozemky město nevlastní,“ uvedl starosta města Miroslav Kraucher.

Současná zbrojnice ze 70. let nemá uvnitř záchody ani vodu. Prostory jsou malé, kolem vozidel se takřka neprojde. Vrata netěsní i přes snahu je neustále nějak upravovat. Poslední incident s myší odnesl bezpečnostní pás na dodávce. Šatna pro výjezdovou jednotku je provizorně vytvořena z jedné garáže. Současný objekt má plochu 127 m2, nová hasičárna bude mít zastavěnou plochu 315m2 a tak se hasiči dočkají mnohem větších prostor.

Na nové hasičské zbrojnici začalo město pracovat již v březnu 2017, kdy zadalo zpracování návrhu variantních řešení hasičské zbrojnice. O rok později schválilo studii a zadalo zhotovení projektu ke stavebnímu povolení. Po obdržení stavebního povolení žádalo o poskytnutí dotace. Začátek výstavby je plánován od března 2021 a do konce roku by mělo být hotovo. „Během výstavby, bude jednotka zřejmě mimo pohotovost a v případě významné události v obci by byla přiřazena do IZS. Nejsou totiž náhradní prostory,“ poznamenal starosta.

Vizualizace nového náměstí v Železné Rudě.
FOTO: Železná Ruda se dočká nového náměstí a konečně i koupaliště

Předpokládané náklady dle prováděcího projektu byla vyčísleny na zhruba 8,6 milionu Kč bez DPH. „Čerpáme dotaci ve výši 5,7 milionu Kč z Evropských fondů prostřednictvím MAS Pošumaví, které jsme členem. Akce je financována Expost, takže si půjčíme 10 milionů Kč a při obdržení dotace provedeme splátku úvěru spolu s našimi prostředky a akce bude zafinancována,“ vyčíslil Kraucher.

Hasičárna bude pravděpodobně poslední akcí, kterou završí v Rabí čerpání dotací na ochranu obyvatelstva. Jednotka z Rabí má díky nim CAS Scania (50% dotace), technický dopravní automobil Citroen Jumper (95% dotace), terénní čtyřkolku Can-Am s příslušenstvím (95% dotace). „Ti hasiči, kteří jsou pravidelně při zásazích, mají konečně svojí vlastní výstroj, nemusí si ji tak mezi sebou půjčovat. Dříve bylo vše erární,“ dodal starosta s tím, že jednotka má celkem 25 členů a její akceschopnost zajišťují převážně mladí kluci z Rabí.