Pro ně jsou možností příměstské tábory, které většinou pořádají domy dětí a mládeže. Tyto tábory fungují většinou od rána do odpoledne a pak si pro děti rodiče přijdou a ony odcházejí domů. I když je zájem větší než v předchozích letech, tak se ještě volná místa najdou.

Dům dětí a mládeže (DDM) v Klatovech připravil letos pět turnusů. „Kvůli velkému zájmu o příměstské tábory jsme museli navýšit jejich počet. V současné době máme ještě dvě volná místa v době od 16. do 29. července a termín od 13. do 18. srpna máme zaplněný tak z poloviny, takže deset dětí bychom ještě mohli přijmout," sdělila Olga Voráčková z DDM Klatovy.

Jeden nenaplněný příměstský tábor má také DDM Nýrsko. „Jelikož se nám přihlašovalo více dětí, tak jsme museli navýšit kapacity táborů. Nyní máme ještě volná místa v termínu od 23. do 27. července, kdy se koná tábor s názvem Za hranice všedních dnů. V rámci něj je naplánován třikrát výlet do aquaparku do Lamu a poznávání příhraničí," informovala Jana Hošková z DDM Nýrsko.

Pestrý program v rámci příměstského tábora, který se koná od 20. do 24. srpna, připravil také DDM Sušice. Děti se mohou těšit na soutěž Pevnost Boyard, celodenní výlet po naučné stezce Povydří, celodenní výlet na hrad Velhartice, celodenní výlet do Kašperských Hor na hrad a na soutěž o nejlepší pizzu. „Máme ještě volná dvě místa, ale zapisujeme si  náhradníky, protože se někdy stane, že  přihlášené děti onemocní," uvedla Marie Ludvarová z DDM Sušice.

Jiná situace je však v Horažďovicích. Tam už mají dva měsíce příměstské tábory beznadějně naplněné.

Rodiče tyto tábory také volí z důvodů menší finanční náročnosti. „Mám dvě děti a platit každému týdenní tábor za minimálně tři tisíce si nemůžu dovolit. Myslím si, že i v těchto táborech si děti užijí  legraci a leckam se podívají. Je to určitě lepší, než aby seděly doma u televize," řekla Deníku Jana Táborská z Klatov.