Co se vám podařilo v poslední době udělat?

Postavili jsme novou obecní budovu, kde se nachází obecní úřad a pošta. Stavět jsme začali za finance ze svého rozpočtu, nakonec jsme ale dostali jsme dotaci z ministerstva pro místní rozvoj 9 000 000 Kč a z Plzeňského kraje 1 000 000 Kč.

Dělali jsme revitalizaci parku v Měcholupech. Tam jsme také pořádali slavnost při příležitosti sto let založení Sadu národní svobody a odhalení pomníku T. G. Masaryka, který byl prvním v republice. Naše obec byla první, kdo požádal prezidentskou kancelář o to, aby mohl pomník nést prezidentovu podobiznu.

Snažíme se upravovat celé území obce do takové podoby, aby měli obyvatelé kam jít za kulturou nebo si zacvičit. Nyní děláme takto již třetí obec – Makov. Vždy se buduje sportoviště, cvičící prvky pro dospělé a hřiště pro děti.

Kulturu se snažíme zajistit například pořádáním koncertů v kapli sv. Apoleny v Měcholupech, kde jsme zrestaurovali historické varhany nebo v Makově v místním hostinci, kde se nachází opravený sál a hospůdka. Také areál letního kina v Makově každoročně odehraje letní sezonu.

Dělali jsme také větší opravy komunikací v Němčicích, Makově a Třebíšově a také rekonstrukci a rozšíření vodárny v Petrovičkách, která zásobuje občany Makova a Petroviček vodou.

Do čeho jste se pustili v letošním roce?

Největší akcí je určitě stavba čistírny odpadních vod a kanalizace. Počítáme s tím, že v Předslavi budeme sbírat odpady rovnou a z ostatních obcích je budeme dovážet do čistírny, takže bychom měli zabezpečené čištění odpadních vod ve všech obcích.

Máme celkem rozestavěné tři stavby, kromě čistírny se buduje nová komunikace k sokolovně, protože se zde staví nové rodinné domy. Dále máme připravenou studii na průtah obcí Petrovičky. V příštích letech bychom chtěli udělat územní souhlas a celou akci předat Správě a údržbě silnic Plzeňského kraje, která by opravila komunikaci, my bychom stavěli chodníky a vše kolem.

Jaké máte ještě další plány?

Doufáme, že dostavíme sportoviště v Makově a opravíme střechu na hostinci, kde je kulturní zařízení se sálem a hospodou. Rádi bychom tam také vybudovali nový propustek nad potokem, kde při přívalových deštích máme problémy s vodou. V Petrovičkách bychom chtěli opravit nebo zcela zrekonstruovat obecní budovu, v Třebíšově, kde jsme již obecní budovu zbourali, pak postavit novou. Projekt na opravu budovy bývalé školy v Němčicích jsme již zadali.

Do budoucna bychom chtěli jednotlivé obce propojit a udělat cyklostezku Františka Palackého, která by začínala v Otíně na zámku, kde Palacký pobýval a odkud si přivedl svoji manželku slečnu Měchurovou do předslavského kostela, kde si ji vzal. Nyní stavíme čtvrté zastavení této stezky. Nejsou ještě udělané cedule, to chceme pak dotáhnout vše najednou. Měli bychom končit v Němčicích u Palackého kamene.