Opakované napadání zaměstnanců Technických služeb v Nýrsku by mělo ustat. Vedení organizace se rozhodlo, že v budově instaluje kamerový systém, který je momentálně těsně před dokončením. Zkušenosti s agresivními návštěvníky mají i jiné úřady na Klatovsku.

V Nýrsku situace gradovala, od slovního napadání úřednic přes vulgární urážky až po fyzické napadení ředitele tamních technických služeb, které skončilo jeho několikadenní pracovní neschopností. To vše měl na svědomí jeden muž. „Vedení města poté schválilo okamžitou instalaci kamerového systému, v případě nějakých nedorozumění nám kamery poskytnou důkaz," konstatoval ředitel Technických služeb v Nýrsku Jan Hladík.

Pomáhá policie

Nepříjemné zkušenosti mají také úřednice kontaktních pracovišť úřadu práce. „V naší činnosti se setkáváme zejména se slovním napadáním úředníků, urážkami a dožadováním se financí a dalších výhod. Problematice bezpečnosti zaměstnanců proto věnujeme velkou pozornost. K zajištění bezpečnosti máme jisté technické prostředky a kromě toho máme výbornou spolupráci se státní i městskou policií. A to ve všech městech, kde máme naše kontaktní pracoviště," konstatovala ředitelka Kontaktního pracoviště Úřadu práce v Klatovech Dana Miškovičová. „Zejména od letošního ledna, v souvislosti s nefunkčním agendovým informačním systémem pro vyplácení sociálních dávek jsme služby obou složek hodně využívali. Za výbornou spolupráci si policisté i strážníci zaslouží dík. Pro naše zaměstnance to byla, a do budoucna bude, velká pomoc," dodala Miškovičová.

Zkušenosti s agresivními návštěvníky mají také zaměstnanci radnice v Sušici. Tamní pracovnice se dokonce v minulosti setkaly s návštěvníkem, který židlí rozbil dveře. „Je pravda, že společnost celkově hrubne. U nás se snažíme konfliktům spíše předcházet. Pracovnice využívají i znalostí návštěvníků. Tam, kde hrozí konflikt, jsou pracovnice dvě. Pracovní místa jsou vybavena tlačítkem, kterým si zaměstnanci mohou přivolat pomoc. Když se dá čekat, že jednání, například s někým, kdo nedostal dávku, na kterou má podle svého názoru právo, bude vyhrocené, je v místnosti přítomen muž. To na agresivní jedince působí jako velmi dobrý zklidňující faktor," sdělil tajemník sušické radnice Petr Novák.

Na radnici v Klatovech spoléhají na tísňová tlačítka. „Ta máme nainstalována na některých přepážkách a jsou napojena na služebnu městské policie. Někteří naši zaměstnanci mají školení na krizové jednání s lidmi," konstatoval tajemník radnice v Klatovech Miroslav Šafařík.