Každé pondělí se tam uskuteční městské trhy. V případě příznivého počasí budou tyto trhy zahájeny již 10. února. Nabízený sortiment zboží bude podobný jako v předchozích létech. „Doba trvání trhů je stanovena od 8 do 17 hodin, v letních měsících maximálně do 18 hodin. Každý pátek se též uskuteční trh nabízející prodej ovoce, zeleniny, vlastních výpěstků a výrobků. Termín zahájení pátečních trhů bude závislý na příznivém počasí a zájmu prodejců,“ uvedl vedoucí hospodářského odboru klatovské radnice František Kocfelda.

Stejně jako v minulých létech počítá město s pořádáním velikonočních a vánočních řemeslných trhů, na kterých bude možné si zakoupit výrobky přímo od jejich výrobců s dobovou tematikou. Součástí řemeslných trhů bude jako tradičně i zajímavý kulturní program, který zajišťuje Městské kulturní středisko v Klatovech.