„V ulici se počítá s rekonstrukcí plynovodu, vodovodu, veřejného osvětlení a dále celoplošné opravy vozovky a chodníků. To vše v úseku od Domažlické ulice až k areálu mateřské školky,“ uvedl vedoucí hospodářského odboru klatovské radnice František Kocfelda.

Všechny práce budou rozděleny do několik etap. V současné době se pracuje v úseku od Voříškovy k Harantově ulici, kde by měly být práce na plynovodu hotové do 19. července, komunikace a veřejné osvětlení do 11. září. V úseku Harantova a Domažlická se počítá s pracemi na plynovodu od 21. srpna do 14. září, a komunikaci a osvětlení od 16. září do 9. října, stejně tak v úseku Voříškovy ulice a školky. Tam se bude ještě od 21. srpna do 14. září opravovat vodovod. „Stavba bude provedena za úplné uzavírky komunikací. Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen. Křižovatky s ulicemi Kryštofa Haranta, Voříškova, Tolstého, Máchova budou průjezdné,“ dodal Kocfelda.

Po dobu uzavírky bude zrušena obslužnost autobusové zastávky Podhůrecká pod stadionem, Zahradní a u Škodovky. Náhradní zastávka bude ve Voříškově ulici.