„V září 1905 místodržitelství pro Království české schválilo stanovy Sboru dobrovolných hasičů Petrovice u Sušice. Starostou byl zvolen Josef Luhan, velitelem Ferdinand Moravec, náměstkem velitele Josef Antoušek, jednatelem Stanislav Luhan a pokladníkem Václav Majer. První stříkačku sbor zakoupil u firmy Smékal Praha Smíchov za 2898 Kč, byla splácena 17 let. Stříkačka byla umístěna v kůlně na Vyšehradě,“ uvedl starosta sboru František Šmíd.

V roce 1931 zakoupili hasiči motorovou stříkačku a 200 metrů hadic za 34 tisíc korun. Dluh spláceli z příspěvků obce, ze sbírek, z výtěžků zábav a divadel. Část dluhu byla splácena ze subvence zemského úřadu v Praze.

Junior fest v Klatovech.
FOTOGALERIE: Charita v Klatovech uspořádala Junior fest

Důležitou událostí v životě obce i hasičského sboru bylo v roce 1936 dokončení hasičské zbrojnice poblíže školy. Touto stavbou se velmi zlepšily podmínky na uskladnění motorové stříkačky a další techniky. Hasičský sbor se stal ve 30. letech a zvláště v době 2. sv. války důležitým činitelem v kulturním a společenském životě obce. Spolková činnost a ochotnické divadlo bylo jediné možné kulturní vyžití. „Hlavním organizátorem divadel a další kulturní činnosti po dlouhá léta se stal jednatel hasičského sboru Jiří Turner. On byl jednatelem sboru neuvěřitelných padesát let. Druhým dlouholetým funkcionářem, který také téměř padesát let, s krátkou přestávkou, velel našemu sboru byl Antonín Lerch. On a další členové sboru se podíleli na stavbě současné zbrojnice, která byla dokončena v roce 1965. V roce 1981 jsme získali jako zásahové vozidlo Avii s motorovou stříkačkou PS 12 a kalové čerpadlo. Od roku 2003 až 2015 jsme každoročně vítězili v okrskové soutěži, díky velmi dobré přípravě a dlouholeté zkušenosti celého družstva. Od roku 2003 jsme uspořádali 15 ročníků soutěže „O pohár starosty obce“ za velmi dobré účasti družstev,“ sdělil Šmíd.

Hasiči si také každoročně účastní setkání hasičů Petrovic z celé republiky, které začalo v roce 2003 v Petrovicích u Blanska. V roce 2004 a 2015 se setkání konalo u Sušice. Hasiči se seznámili se zajímavostmi v obci, vyjeli na výlety po Šumavě, navštívili památky.

Hasiči organizují sběr železného šrotu, účastní se brigád v obci. Každoročně pořádají hasičský bál a v posledních letech akci pro děti Loučení s prázdninami. Mezi poslední akce roku patří zdobení a rozsvícení vánočního stromu, které uzavírá lampionový průvod. „V květnu se konaly v Petrovicích oslavy 700 let obce. Na zajištění důstojného průběhu oslav spolupracovala obec s naším sborem. Na akci nám pomáhali i kolegové ze Svojšic,“ uzavřel Šmíd.

Stovky lidí s růžovými tričky a balónky se v sobotu sešlo na klatovském náměstí.
PODÍVEJTE SE: Náměstí ožilo růžovou barvou