Oba můstky vedoucí po hrázi rybníka se již propadaly a sypalo se z nich nebezpečně kamení. Obec Bolešiny, kam Pečetín spádově patří, usilovala o opravu již od roku 2007. Dočkala se až letos.

„Obyvatelé si stěžovali a bombardovali nás na obci s dotazy, jak to s opravou mostků vypadá. Situace tam byla ale komplikovaná. Komunikace je majetkem Plzeňského kraje, pozemek je Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a nádrž je obce. Nikdo však nechtěl s opravou mít nic do činění. Obrátil jsem se tedy na Správu a údržbu silnic v Klatovech a tam jsem u pana ředitele našel pochopení. Do týdne byla připravena firma, která dokáže historický most opravit, a práce jsou v plném proudu,“ popisuje situaci v Pečetíně starosta Bolešin Josef Sommer.

Jeden z propustků plně financovala obec Bolešiny, která investovala částku 120 tisíc korun bez DPH. Druhý propustek je pak financován správou a údržbou silnic a bude stát kolem 300 tisíc korun.