„Představuje soubor několika desítek velice zajímavých skel zhotovených poměrně zvláštní a specificky českou technikou zakalování. Jde o první výstavu věnovanou tomuto typu skleněných předmětů. Jsou to velmi půvabná skla, která jako by byla utavena z mlhy, jejichž poloprůhledná matérie připomíná parafin a působí až snově,“ informovala kurátorka PASK Jitka Lněničková. Dodala, že hlavní výrobní oblastí alabastrového skla byla Šumava. Postup výroby zakaleného alabastrového skla byl objeven někdy ve druhé polovině 30. let 19. Století, ve výrobním programu zejména šumavských skláren se udrželo až do 80. let 19. století.

Návrat sochy Panny Marie Neposkvrněné na kostel v Klatovech.
FOTO, VIDEO: Na jezuitský kostel se opět vrátila socha