„Jako u každého živého organismu, tak i u stromů dochází k dovršení fyziologického stáří a k jeho odumření. Ukazatelem tohoto stavu je mimo jiné i výskyt dřevokazných hub na jednotlivých částech stromu. Do takového stadia se dostala i tato vrba náhrobní. V podzimních měsících se na kmenu vrby objevily žluté plodnice dřevokazné houby, která se jmenuje sírovec žlutooranžový, někdy také nazývaný choroš sýrový. Sírovec patří mezi vážné patogeny napadající listnaté dřeviny, způsobuje lámavost větví a obvykle poměrně rychlý úhyn rostliny. Tím dochází ke snížení stability a provozní bezpečnosti stromu a ten se stává životu nebezpečným pro ty, kteří se pohybují v jeho bezprostředním okolí. Hrozí u něho akutní nebezpečí zlomení a pádu,“ vysvětlil vedoucí odboru životního prostředí klatovské radnice Libor Hošek.

V zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví je tak město nuceno přistoupit k nejrazantnějšímu možnému řešení, k pokácení vrby. „Před vlastním rozhodnutím jsme zadali Radce Frydrychové, znalkyni mimo jiné v oboru diagnostiky provozní bezpečnosti stromů, zpracování posudku. V odborném posudku znalkyně konstatuje, že byla zjištěna zásadní poškození a defekty, které zhoršují jeho zdravotní stav, snižují perspektivu setrvání na stanovišti a provozní bezpečnost v lokalitě,“ uvedl Hošek. Vrba bude pokácena v nejbližších dnech. Jako náhrada bude vysazen jiný strom ve stejné, nebo v jiné lokalitě na území města Klatov.

Novoroční výšlap na Bolfánek v Chudenicích.
Z rozhledny Bolfánek vítaly nový rok stovky lidí