„V obřadní síni Obecního úřadu Pačejov přivítal starosta obce Vladimír Smolík tři holčičky a jednoho chlapečka. Rodičům popřál, aby jim děti dělaly jen radost, prospívaly a Pačejov aby jim byl stálým domovem. Nakonec jim předal dárky, které pro ně obec připravila,” informovala kronikářka obce Pačejov Božena Behenská. Přivítanými občánky jsou (na snímku zleva) Denisa Vondrysková s maminkou Danou a starším bratrem Markem, Eliška Kodýdková s maminkou Veronikou a sestrou Barunkou, Ondřej Smolík s maminkou Miroslavou a bráškou Jakubem a Klára Jungerová s maminkou. Pátým občánkem je Radim Chalupa, který se vítání nezúčastnil.