„Jaroslav Peteřík se narodil 11. 3. 1923 v Ostřeticích jako syn sedláka. Po ukončení obecné a měšťanské školy absolvoval klatovské Gymnázium Jaroslava Vrchlického. Státní maturitní zkouška ho zastihla v nevlídném období právě probíhající heydrichiády na jaře roku 1942, což pro něj, stejně jako pro tisíce dalších mladíků, znamenalo nasazení do výroby, konkrétně u firmy Philips v Praze na pozici pomocný mechanik. Po smrti svého bratra na sklonku druhé světové války se vrátil domů na rodinné hospodářství v Ostřeticích a převzal plnou odpovědnost za chod statku. Působení oblíbeného politika, bývalého agrárníka Josefa Ševčíka na Klatovsku, poslance Ústavodárného národního shromáždění v letech 1946–1948 za ČSNS, přimělo Jaroslava Peteříka k hájení zájmů a vstupu do této politické strany. Po únoru 1948 se Peteřík prostřednictvím Ševčíka zapojil do odbojové činnosti. Po celou dobu pracoval na svém hospodářství, s nímž na podzim roku 1952 vstoupil do místního JZD Ostřetice, aby nezavdával další příčinu k jeho možnému odhalení. Za svoji účast v boji na obranu svobody a demokracie byl komunistickým režimem odsouzen a popraven 20. února 1954 na dvoře pankrácké věznice. Za pár dnů by oslavil 91. narozeniny," uvedl jeden z iniciátorů odhalení desky Lukáš Kopecký.

Pamětní deska byla odhalena v rámci programu Historické konference o 3. odboji, která se konala v Klatovech.