„Lidé u nás poctivě třídí a často se stává, že nám nestačí naše tři kontejnery na plastový odpad. Ve spolupráci Pošumavskou odpadovou s. r. o. jsme se rozhodli do domácností rozdat žluté pytle na plastový odpad a jednou za dva týdny je svozové auto sebere," uvedla starostka Zdeňka Vlčková.

A důvody, proč se obec takto rozhodla jsou jednoduché. "Lidem, zejména starším spoluobčanům to ulehčí práci v tom, že nebudou muset chodit ke kontejnerům a doufat, že v nich bude ještě místo. Občas se stalo, že kontejnery byly plné a tašky s plasty se povalovaly vedle plných kontejnerů. Zároveň ale také velké kontejnery i nadále zůstávají občanům k dispozici. Bereme to jako malou službu navíc našim občanům," dodala starostka.