Práce budou rozděleny do více etap, celkově by kolumbárium mělo nabídnout prostory pro uložení sto dvaceti až sto padesáti uren. „V loňském roce jsme vybudování kolumbária projednali na zastupitelstvu, je zpracována projektová dokumentace a vydáno stavební povolení. V příštím roce bychom chtěli investovat zhruba jeden milion korun, abychom postavili aspoň jednu část. Celý projekt bude rozdělen do dvou nebo tří etap, abychom najednou postavili sto dvacet nebo stop padesát schránek na urny, není zapotřebí,“ vysvětlil starosta Nýrska Miloslav Rubáš.

Kolumbárium bude umístěno v blízkosti smuteční síně, cílem je umožnit cenově dostupné pietní uložení uren. „V současnosti může být pro některé lidi problém ostatky svých blízkých důstojným způsobem uložit, pomníky jsou drahé, i malý pomníček vyjde na dvacet třicet i čtyřicet tisíc korun. Na hřbitovech navíc obecně ubývá volného místa. Kolumbárium může být docela zajímavým řešením, které se osvědčilo už v řadě měst,“ uvedl Rubáš.