„Současné zdravotnické středisko se nachází v nevhodné budově na náměstí, která zde byla postavena za minulého režimu ve druhé polovině 20. století. Jedná se o objekt, který je energeticky velmi náročný, zvláště v zimním období. Navíc jeho stavba narušuje vzhled náměstí a historického centra,“ nastínil současný stav starosta Nýrska Miloslav Rubáš.

Náměstí bylo na přelomu šedesátých a sedmdesátých let 20. století značně zdevastováno i jinými urbanistickými zásahy. Zbořena byla tehdy celá řada domů i barokní kostel Čtrnácti svatých pomocníků, který stál uprostřed náměstí. Tyto negativní a velmi rušivé stavební zásahy se v současné době vedení města snaží napravit. Za tímto účelem nechalo vypracovat studii, která řeší zatraktivnění podoby náměstí.

Nýrská radnice zde už v minulosti nechala zrekonstruovat rozlehlý bytový dům s obchody v přízemí či už zmíněný barokní dům čp. 81 a nyní se chystá k dalšímu kroku – přemístění zdravotnického střediska do nové budovy, kterou plánuje postavit na místě objektu staré Okuly v ulici Petra Bezruče.

„Stávající středisko bude sloužit jen do postavení nové budovy a poté bude pravděpodobně z náměstí odstraněno. Co přesně poté vznikne na rohu náměstí, má vyřešit projektová firma, které bude tento úkol zadán. Posléze zde však bude každopádně postavena vhodnější stavba, která zapadne do celkového rázu náměstí,“ vysvětlil starosta.

Demolici staré Okuly a hrubou stavbu nového zařízení chce nýrská radnice stihnout ještě v letošním roce. Jeho stavba má pak být podle plánu dokončena začátkem roku 2010. Do nové budovy, která bude vybavena výtahem i pro přepravu lůžek, se pak přestěhují praktičtí lékaři, lékárna, stanoviště záchranné služby i první pomoc.

Nýrská radnice obdržela na tuto investiční akci dotaci z Regionálního operačního programu Evropské unie. Také nutno ještě zmínit, že na budovu nového zdravotnického střediska v ulici Petra Bezruče přímo naváže ještě další stavba. Půjde o bytový dům, který však pravděpodobně nebude stavět město Nýrsko, ale soukromý investor.

Obyvatelé Nýrska plány radnice vítají.

„Jsem v Nýrsku od sedmdesátých let a za tu dobu se nic ve stávajícím zařízení nezměnilo. Je to už stará budova bez jakékoliv modernizace. Určitě bych uvítal, kdybychom v Nýrsku měli nové lékařské středisko, které by zlepšilo své služby, nabídku a hlavně které by městu přineslo další pracovní příležitosti,“ říká Richard Moller z Nýrska.