Město Nýrsko získalo v říjnu 2023 od Ministerstva pro místní rozvoj České republiky rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt přestupního uzlu u železniční stanice Nýrsko.

„Díky investiční akci za 20 milionů Kč dojde k výstavbě přestupního terminálu v přednádražním prostoru železniční stanice. V rámci projektu bude vybudována přestupní zastávka se dvěma odjezdovými stáními pro autobusy veřejné linkové osobní dopravy. Jako součást projektu bude rovněž vybudován parkovací systém P+R s 27 parkovacími místy pro osobní automobily,“ popsala místostarostka Nýrska Eva Denková.

Hlavním cílem projektu je vytvořit nové přestupní vazby a zároveň umožnit krátké, bezbariérové a pohodlné přestupy mezi spoji autobusové veřejné linkové a železniční osobní dopravy. Dalším cílem projektu je komplexní řešení přednádražního prostoru železniční stanice Nýrsko jako bezbariérového multimodálního přestupního uzlu. „V současné době je ukončeno výběrové řízení na firmu, se kterou bude podepsána smlouva do konce května. Termín dokončení projektu je 31. března 2025,“ poznamenala místostarostka.

Nová karta pro návštěvníky Sušicka Klíč k Bráně Šumavy.
Návštěvníci Sušicka mohou ušetřit díky nové kartě Klíč k Bráně Šumavy

Přestupní uzel ulehčí dopravu lidem. Bude výrazně zkrácen a usnadněn přestup mezi autobusovou veřejnou linkovou a železniční osobní dopravou. Od toho si vedení města slibuje výrazné zvýšení atraktivity veřejné dopravy v Nýrsku a jihozápadní části okresu Klatovy. „Nové dopravní řešení nabídne vyšší kvalitu a komfort cestování, což přispěje k nárůstu počtu uživatelů veřejné dopravy a ke snížení výhradní závislosti na individuální automobilové dopravě díky parkovacímu systému P+R. Nový přestupní uzel společně s lepší nabídkou veřejné dopravy nabídne pravidelně dojíždějícím do škol, do zaměstnání a za službami širší možnost efektivní volby dopravního prostředku,“ uvedla místostarostka.

Projekt rovněž zlepší dostupnost veřejné dopravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, ale také rodinám s kočárky. Možnost kombinace s automobilovou dopravou díky vybudování parkovacího systému P+R a nové komunikací pro pěší v rámci projektu přispěje ke snížení dopravní zátěže.