„Myšlenka vybudování kolumbária je poměrně stará. Myslím, že první úvahy jsem zaznamenal někdy v roce 2004. Od té doby jsme se tím zabývali. Konkrétní podobu kolumbárium získalo až před dvěma lety. Jde o rozšíření nabídky na řešení situace v nejtěžších okamžicích blízkých zemřelého. I přes veškerou snahu o nové uspořádání hrobových míst na stávajícím hřbitově se jeho kapacita nezvětšuje a my někdy bojujeme se splněním požadavku na umístění, se kterým přicházejí pozůstalí. Uložení urny v kolumbáriu ušetří pozůstalým i nemalé finanční prostředky,“ uvedl starosta Nýrska Miloslav Rubáš.

Kolumbárium řeší i období, kdy věk nebo nemoc neumožňuje pozůstalým se o klasický hrob starat. Jedna schránka bude sloužit pro uložení dvou uren. Kromě uren bude možno do schránky vložit i vzpomínkové předměty. Do schránek se nebudou smět umisťovat hořící svíčky. Pro ně bude sloužit vedlejší schránka bez dvířek.

„Stavba by měla být dokončena do konce září. Oproti původnímu záměru jsme se rozhodli postavit kolumbárium celé. Jako materiál je použita broušená žula. Celkové náklady včetně stavební přípravy, kterou prováděli pracovníci technických služeb, vyjdou na zhruba 1,6 milionu korun a budou celé hrazeny z rozpočtu města,“ doplnil starosta.